Programmeren

PROGRAMMEREN


Voorbeelden


print(2 * 7)

print('ik heet Rob')


paste('ik heet', 'Rob')

paste('10 x 7 =', 10 * 7)


nchar('Hoe lang is deze tekst?')


if (nchar('Rob') < 5)

{

     print('Korte naam')

} else

{

     print('Lange naam')

}


teller = 1

while (teller < 10)

{

     print(teller * 7)

     teller = teller + 1

}


Meer informatie over de programmeertaal R vind je op:

Copyright @ All Rights Reserved